De vlag kan uit: drie GDP moties aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van gisteren, zijn drie van de vier moties die wij in stemming brachten aangenomen. Allereerst de motie die erop ziet dat er op feestdagen en andere speciale gelegenheden weer gevlagd kan worden vanaf historische gebouwen zoals het stadhuis in Naarden. Wij vragen daar al jaren aandacht voor, de aanhouder wint!

Daarnaast is onze motie aangenomen, waarmee wij hebben willen bewerkstelligen dat de kunstcollectie van de gemeente uit de depots wordt gehaald om getoond of verkocht te worden. En tot slot is onze motie aangenomen, waarmee het college wordt opgeroepen om de raad beter te betrekken bij de toekomst van de achterlaatlocatie PC Hooftschool in Muiden.

Onze motie waarmee wij een derde onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de Huibert van Eijkenstraat in Naarden wilden afdwingen, heeft het tot onze teleurstelling niet gehaald. Wij zullen ons er desalniettemin voor blijven inzetten, dat de huizen in deze straat behouden blijven.