Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep