Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet