Mogelijke uitloop thema-uur Onderwijshuisvesting als programma