GDP: Meer ligplaatsen in Naardertrekvaart voor bootjes van beperkte omvang en behoud natuurlijke oever

De gemeente wil in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waternet iets doen aan de ‘verrommeling’ van de Naardertrekvaart in Naarden. Nu liggen er circa 75 – 100 bootjes, soms half gezonken, langs de kant en het is de bedoeling om 40 aanlegvoorzieningen te maken. Vanavond behandelt de gemeenteraad dit voorstel.

Om een goed beeld te krijgen van hoe inwoners hier naar kijken, hebben wij een peiling via ons platform gedaan. Hier hebben tot nu toe een kleine 300 inwoners aan deelgenomen. Uit de peiling volgt dat een grote meerderheid (80%) vindt dat er iets aan de ‘verrommeling’ gedaan moet worden, maar 57% is daarbij ook van mening dat het aantal bootjes niet drastisch verminderd mag worden. Of aanlegplaatsen toegewezen moeten worden (51%) of vrij beschikbaar moeten blijven (45%), wordt nogal verschillend gedacht. Net als over de vraag of dat gratis (25%), kostendekkend (31%), of tegen een kleine vergoeding (44%) moet zijn. Tot slot wil liefst 77% de natuurlijke oever behouden en dus geen harde (kunststof) damwand maken.

In een poging het voorstel meer in lijn te brengen met wat onze inwoners willen, zullen wij drie amendementen indienen. Deze amendementen zien op een uitbreiding van het aantal ligplaatsen, maar wel voor bootjes van beperkte omvang en met behoud van de natuurlijke oever.

UPDATE: Onze amendementen konden helaas niet op een meerderheid van de raad rekenen en zijn dus verworpen. Wij blijven dit dossier volgen.