GDP stelt vragen over nieuwe Wet open overheid

Op 1 mei jl. is de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangen door de Wet open overheid (Woo). De GDP-fractie wil graag van het college van b&w weten in hoeverre de gemeente Gooise Meren hierop is voorbereid.

Het Goois Democratisch Platform wil onder meer weten of sprake is van nog niet beantwoorde WOB-verzoeken, of het ICT-systeem aan de nieuwe wet is aangepast, of de verplichte Woo-functionaris al is aangesteld, en of medewerkers van de gemeente inmiddels weten welke informatie zij wel en welke zij niet openbaar moeten maken. Ten slotte wil het GDP ook weten wat de gevolgen voor de begroting zullen zijn.

Wij verwachten op korte termijn antwoord te krijgen op de gestelde vragen.