Gemeente op glad ijs bij verkoop speelveld Jan ter Gouwweg

In december is er een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad geweest inzake de verkoop van schaarse bouwgrond door gemeenten. Dit zogenaamde ‘Didam arrest’ komt er kort gezegd op neer dat als een gemeente een stuk schaarse bouwgrond wil verkopen, dit moet gebeuren d.m.v. een transparante procedure, waarbij alle eventuele gegadigden een gelijke kans moeten krijgen om de grond te verwerven.
Uit de beantwoording van door ons gestelde vragen, blijkt dat de verkoop van het speelterrein op de Jan ter Gouwweg niet in lijn is met het gestelde in deze uitspraak, omdat sprake is van een een op een transactie aan een bij de gemeente bekende marktpartij. Ook bij de verkoop van andere bouwgrond, hanteerde de gemeente dikwijls een andere werkwijze. Hierdoor hadden andere ontwikkelaars geen kans om dit te verwerven.
Het college erkent nu dat de gehanteerde werkwijze niet rechtmatig is en belooft dit in de toekomst anders te zullen doen. Er zijn tot dusver geen schadeclaims ontvangen, maar het is niet uitgesloten dat die nog volgen.

Wij blijven dit uiteraard kritisch volgen. Voor de volledige beantwoording van onze vragen, klik hier.