Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool