Subsidie voor scoutingverenigingen

Bij de behandeling van het raadsvoorstel dat ziet op een gemeentelijke grenscorrectie, kwam recent naar voren dat scoutingvereniging Arrowe een subsidie ontvangt van de gemeente Hilversum. Deze subsidie zal worden gerespecteerd en overgenomen door Gooise Meren, zo zegde de wethouder toe.

Andere scoutingverenigingen in onze gemeente ontvangen tot op heden echter geen financiële ondersteuning. Onder het motto ‘gelijke monniken gelijke kappen’ dient Goois Democratisch Platform daarom een motie in, die ziet op de mogelijkheid van subsidie voor alle scoutingverenigingen. Deze verenigingen zijn immers een verrijking voor onze gemeente. Ze bieden een veilige en leerzame speelomgeving, waar waarden zoals samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving/natuur, alsook zelfstandigheid en ontplooiing centraal staan. Niet voor niets subsidiëren veel andere gemeenten de scouting daarom al.

In aansluiting hierop vragen wij de wethouder opnieuw om aandacht te hebben voor de herbouw van het clubhuis van scouting Olav in Naarden, dat vorig jaar door brand werd verwoest. Eerder zegde de wethouder toe om er alles aan te doen dat deze vereniging snel weer een nieuw onderkomen heeft, maar wij ontvangen signalen dat dat nog niet zo soepel loopt en ook dat er een budgettaire uitdaging is.

UPDATE: Onze (aangepaste) motie om scoutingverenigingen ook de mogelijkheid te bieden van subsidieverlening, is aangenomen!