GDP stelt college vragen over transformatorhuisjes

Met enige regelmaat worden er door de NUTS leveranciers behuizingen in de openbare ruimte geplaatst, bijv. voor glasvezelinternet of stroom. Dikwijls worden omwonenden hierdoor verrast. Dergelijke behuizingen doen afbreuk aan de uitstraling van de openbare ruimte en de apparatuur maakt het nodige lawaai. Het is de verwachting dat er i.v.m. de energietransitie nog veel meer transformatorhuisjes bij zullen moeten komen.

Wij hebben hierover daarom vragen aan het college gesteld. Zo willen wij weten in hoeverre er overleg met gemeente en omwonenden is over de locatie waar dergelijke behuizingen worden geplaatst. We zijn verder benieuwd of er regels kunnen worden gesteld aan de locatie, bijv. i.r.t. natuurgebieden, cultuurhistorische objecten en de nabijheid van woningen. Ook vragen wij het college wat hierbij de voorschriften zijn inzake een maximaal geluidsniveau en eventuele straling en op grond van welke wetsbepalingen dergelijke gebouwtjes vergunningvrij kunnen worden geplaatst.

Wij hopen op korte termijn antwoorden te krijgen.