Reactie GDP n.a.v. persbericht D66 over uitsluiting bestuurlijke samenwerking

Goois Democratisch Platform heeft met enige verbazing kennis genomen van het persbericht van D66, waarin de partij het voornemen uitspreekt om alles bij het oude te laten en een samenwerking met GDP dus uit te sluiten. Daarmee loopt de partij feitelijk vooruit op het advies van informateur Peter Rehwinkel, die momenteel nog gesprekken voert. Dit is niet goed voor het vertrouwen in de politiek, dat al historisch laag is, getuige ook de zeer lage opkomst bij de verkiezingen.

Ons kritische geluid vanuit de oppositie, dat resoneert bij een grote groep kiezers en steeds meer tot voortschrijdend inzicht leidde bij meerdere andere partijen, is voor D66 blijkbaar genoeg om samenwerking in een opvolgende periode te blokkeren. Een partij die van oorsprong de democratische waarden hoog in het vaandel heeft, toont hiermee weinig reflectievermogen en verloochent ons inziens de verkiezingsuitslag, waarbij onze partij een historische overwinning boekte terwijl de huidige coalitie in zetelaantal terugviel. De uitkomst van de verkiezingen zou juist aanleiding moeten zijn om met elkaar in gesprek te gaan; GDP en D66 hebben immers beide zetels gewonnen en liggen inhoudelijk dicht bij elkaar.

Goois Democratisch Platform blijft zich constructief opstellen en zoekt samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en inhoud. Daarom willen wij inzetten op een – zo mogelijk – raadsbreed programma, juist om de tegenstelling tussen coalitie en oppositie te verkleinen en de onderlinge samenwerking te vergroten. Wij verwachten dat andere partijen daar wel voor open zullen staan en de verkiezingsuitslag beter op waarde kunnen schatten. Ook hopen wij dat D66 alsnog samenwerking met GDP als een reële optie gaat zien, juist ook omdat er inhoudelijk geen onoverbrugbare verschillen lijken te zijn. Politieke stijl en onderlinge verhoudingen zouden dat in een professionele setting niet mogen overvleugelen. Wij wachten nu eerst het advies van de informateur af en gaan daarna graag inhoudelijk in gesprek met alle partijen die daarvoor open staan.