Uitkomst peiling: jeugd moet meer en beter bij de politiek betrokken worden

De politiek moet er voor álle inwoners zijn, dus ook voor de jeugd! En om te weten wat deze inwonersgroep wil, vinden wij het bij Gooise Democratisch Platform belangrijk om ze pro-actief op te zoeken en te vragen wat zíj belangrijk vinden. Daarom zijn wij in de afgelopen weken bij meerdere VO scholen met onze ‘campagne camper’ langs geweest en hebben wij de jeugd gevraagd een enquête in te vullen. Ook hebben wij een kinderdebat voor de basisscholen in Gooise Meren georganiseerd.

De uitkomst van deze peiling laat nog maar eens zien dat we daarmee op de goede weg zitten. Maar liefst 66% van de kleine 200 deelnemers aan deze peiling vindt dat de jeugd meer bij de politiek betrokken moet worden. 18% zegt dat hier meer een rol voor het onderwijs ligt en de overige 16% denkt er anders over. Of de politiek hiervoor zelf pro-actiever moet zijn richting de jeugd, wordt door 69% bevestigd. 13% zegt dat de liefde van twee kanten moet komen, dus dat dit ook aan de jeugd zelf is. De overige deelnemers aan de peiling zien hier ook een rol voor andere instanties weggelegd, zoals het onderwijs.

Op onze vraag of de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar misschien wat naar beneden bijgesteld zou moeten worden, zegt een ruime meerderheid van 85% daar niet voor te zijn. Wel zegt bijna de helft dat de jeugd in plaats daarvan wel op andere manieren mee moet kunnen praten. Goede manieren daarvoor zijn wat de respondenten van deze peiling betreft: het organiseren van jeugddebatten (31%), het instellen van een jeugdraad (30%) en het organiseren van een politiek café (27%).

Wij nemen de uitkomst van deze peiling natuurlijk mee in de periode die voor ons ligt en wij hopen de jeugd vanuit de gemeente snel daadkrachtiger te kunnen gaan betrekken! Vanuit de fractie zullen we dat in elk geval blijven doen.