Vragen aan college over veiligheid gymzaal Julianaschool Kwartellaan

Onze fractie ontving deze week van een gymleraar van de Vrije School Michaël de correspondentie met de gemeente van liefst dertig e-mails, waarin wordt gevraagd om aanpassing en vervanging van de basisuitrusting van de gymzaal achter de Julianaschool aan de Kwartellaan in Bussum. Deze voldoet volgens hem nu namelijk niet aan de minimale eisen, zoals gesteld door o.a. de KVLO. Een simpele vraag zou je denken, maar uit de mail wisseling blijkt dat hij hier al anderhalf jaar tevergeefs aandacht voor vraagt. Hij wordt, behoudens enkele kleinere werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd, van het kastje naar de muur gestuurd en afdelingen van de gemeente wijzen naar elkaar. De scholen kunnen hierdoor nu niet op een verantwoorde manier bewegingsonderwijs geven.

De gymleraar schrijft in zijn bericht aan ons: “Ik heb de afgelopen jaren met verschillende afdelingen van de gemeente Gooise Meren gemaild en ik heb zelfs de wethouder Alexander Luijten van Sport (via het bestuurssecretariaat) gemaild, in de hoop dat ik een gesprek zou kunnen krijgen met iemand die verantwoordelijk is voor de aanschaf van de benodigde materialen. Helaas heb ik hier tot nu toe geen reactie op gekregen.”

Een veilige gymzaal met voldoende sportmateriaal is een essentiële voorwaarde voor goed en verantwoord bewegingsonderwijs. Daarom trekt deze gymleraar nu mede namens de schoolleiding van de Vrije School en de Julianaschool aan de bel bij de politiek, in een uiterste poging om dit probleem op te lossen. Goois Democratisch Platform vindt sport en gezondheid voor kinderen heel belangrijk en wij begrijpen niet waarom dit zo lang moet duren. De gemeente zou hierin veel pro-actiever moeten zijn. Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld. Wij zullen erop toezien dat er snel een oplossing komt en de kinderen weer op verantwoorde wijze bewegingsonderwijs kunnen krijgen.