Bestemmingsplan Oud Valkeveen

Naar aanleiding van de laatste raadsvergadering, waarin het bestemmingsplan Oud Valkeveen werd behandeld en unaniem is aangenomen, heeft Speelpark Oud Valkeveen een “stemadvies” online gezet.

Goois Democratisch Platform is een partij voor en door de inwoners en ondernemers. Wij dragen Speelpark Oud Valkeveen dan ook een warm hart toe. Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan dienen wij daarbij voor een goede ruimtelijke ordening ook naar een passende inbedding van het speelpark in de omgeving – in dit geval een natuurgebied – te kijken. Ook dienen parkeren en de verkeersveiligheid goed geregeld te zijn.

Kortom: wat ons betreft blijft het speelpark er nog meer dan 100 jaar en dat is op basis van het nieuwe bestemmingsplan (met verruimde openingstijden) ook heel goed mogelijk. Ongebreidelde uitbreiding tot een grootschalig attractiepark is echter niet gewenst en zou ook afbreuk doen aan de mooie ligging in de natuur. Dit moet in evenwicht blijven.