Goois Democratisch Platform zoekt middelbare scholieren op

In vervolg op een social media actie op Valentijnsdag, zijn de kandidaten van het Goois Democratisch Platform er op uit getrokken om ook te luisteren naar de middelbare scholieren in Gooise Meren. Zij brachten met de speciale ‘campagne camper’ van de partij een bezoek aan het Willem de Zwijgercollege en het Vituscollege in Bussum. De scholieren kregen een lekkere stroopwafel en een kaartje met QR code om deel te nemen aan een speciaal hiervoor opgezette enquête, waar zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden in de gemeente.

Er leeft veel onder scholieren die de afgelopen jaren zwaar getroffen zijn door alle Corona beperkingen. Er is een enorme behoefte aan sociale contacten en gelenheden om elkaar weer te treffen. De scholieren geven aan dat ze gezien en gehoord willen worden binnen de gemeente. Zij hebben veel ideeën en energie om dit samen met de gemeente op te pakken. GDP verzamelt van 14 februari tot en met 14 maart de wensen en ideeën van de scholieren om deze te bundelen en deze aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen.

Kandidaat raadslid Claudia Weemhoff: “Het is belangrijk dat de jongeren een stem krijgen, zij moeten een volwaardige plek in onze gemeente hebben. Je moet deze groep gelijkwaardig behandelen en betrekken bij de plannen om zo succesvolle projecten voor hen te kunnen realiseren”.

Pieter Knecht, de jongste kandidaat van het GDP zet zich al jaren in voor de jeugd. Pieter: “Het Goois democratisch platform geeft de jeugd een duidelijke plaats in het verkiezingsprogramma. Ook na de verkiezingen blijven wij met de jeugd in contact via ons platform en social media”.

De Valentijnsactie en het bezoek aan de scholen is een aanzet van het GDP om de jeugd te stimuleren hun stem te laten horen! Net als bij het ‘kinderdebat’ voor de wat jongere kinderen. Onze nieuwe raadsleden zullen ook in de toekomst de jeugd blijven betrekken.