Goois Democratisch Platform sluit zich aan bij Onafhankelijke Politiek Noord Holland

Veel zaken die lokaal spelen, hebben ook raakvlakken met de regio en de provincie waarin wij wonen. Het Goois Democratisch Platform wil daarom met de aansluiting bij platformpartij Onafhankelijke Politiek Noord Holland (OPNH) de lokale stem ook laten doorklinken op regionaal en provinciaal niveau.

Het bestuur van het Goois Democratisch Platform heeft, onder voorbehoud van instemming door de leden bij de eerstvolgende ledenvergadering, tot aansluiting besloten. Het GDP is daarmee een van zeventien lokale gemeentelijke partijen uit de provincie, die zich bij OPNH aansluit. Binnen het platform van OPNH wordt samengewerkt en leert men van elkaar, zonder gehouden te zijn aan knellende nationale belangen zoals dat bij landelijke partijen geldt. Alle aangesloten partijen blijven autonoom functioneren, behouden hun eigen identiteit en mogen hun eigen standpunten innemen.

Onafhankelijke Politiek Noord Holland maakt op haar beurt weer onderdeel uit van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), een samenwerkingsverband tussen elf onafhankelijke provinciale partijen. Zo ontstaat een systeem waarbij de inwoners via hun lokale partijen de mensen in de provincie aansturen, die op hun beurt input leveren voor de landelijk tak. OPNL wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd, het is juist andersom. Landelijk zijn er ondertussen bijna 100 lokale gemeentelijke partijen die op deze wijze samenwerken aan ‘nieuwe politiek’.

Duizenden kiezers stemden in 2018 op de nieuwe lokale partij Goois Democratisch Platform, waarmee wij toen direct als grootste oppositiepartij in de raad kwamen. De afgelopen vier jaar hebben wij op een transparante en benaderbare manier de verbinding gelegd met de inwoners. Zo willen wij de politiek weer van de mensen maken en de problemen van de straat naar de raad brengen. GDP wil de belangen van de kiezers ook vertegenwoordigen in dossiers waarbij de regionale samenwerking en de provincie van belang zijn. Mede daarom ligt de samenwerking met  OPNH voor de hand. Daarbij blijft voor ons de lokale politiek altijd prominent vooraan staan” vertelt GDP lijsttrekker Jelmer Kruijt over de aansluiting bij de Platformpartij Onafhankelijke Politiek Noord Holland.

Voorzitter Leonard Koningswijk van het Goois Democratisch Platform: “Veel mensen voelen zich niet meer gehoord door de politiek. Wij willen helpen om democratische invloed, via ons systeem van regelmatige raadpleging, weer terug te geven aan de mensen. Invloed op regionaal, provinciaal en uiteindelijk ook landelijk niveau hoort daarbij. Via dit platform zien wij kansen om de lokale inwoners ook op die niveaus meer te laten meepraten.” 

Onafhankelijk

OPNH Voorzitter Peter van der Heijde duidt de ontwikkelingen: “Bij de OPNH werken onafhankelijke gemeentelijke partijen samen, wisselt men ideeën uit en worden speerpunten voor lokale en regionale belangen uitgewerkt. „Wij leren andere onafhankelijke politici in Noord Holland kennen en bundelen kennis en krachten in alle kiesdistricten om samen, als regio, van onderop in Noord Holland zaken voor elkaar te krijgen. De campagne “Stem Lokaal” is daar een goed voorbeeld van en deze zien we terug op Abri’s, bussen en in de media.

Oud Statenlid voor de provincie Noord Holland Jeffrey Lever: „Wij zijn verheugd met het voornemen van het GDP. Ons platform wordt steeds groter en zo creëren we steeds meer slagkracht waarbij de besluitvorming en ook vooral de voorbereiding daarop zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag geplaatst wordt, dichtbij de burgers. GDP is bij uitstek een partij die precies dat in haar DNA heeft.

V.l.n.r.: Boven: Dirk Jan Keijser (OPNH), Jelmer Kruijt (GDP) en Jeffrey Lever (OPNH); Onder: Peter van de Heijde (OPNH) en Leonard Koningswijk (GDP)