Vragen over capaciteit en bereikbaarheid van middelbare scholen

In Gooise Meren worden op diverse plaatsen nieuwe woonwijken gebouwd, zoals de Krijgsman in Muiden, de Borgronden in Naarden en Crailo in Bussum. Maar ook op wat kleinere schaal worden behoorlijk wat nieuwe huizen gebouwd, zoals in Buyten den Veste in Naarden, Jan ter Gouwweg in Naarden, Brediusgronden in Muiden, etc. Hier komen allemaal nieuwe mensen wonen, veelal gezinnen met schoolgaande kinderen.

Inmiddels is duidelijk dat dat tot knelpunten leidt in de kinderopvang/BSO en ook de basisscholen zien het aantal leerlingen sterk stijgen. Met het oog op de iets langere termijn, bestaan er daarnaast zorgen over de capaciteit en bereikbaarheid van middelbare scholen. Onze fractie heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Vraag 1
In hoeverre houdt het onderwijsveld (basisscholen en middelbare scholen) op korte, middellange en lange termijn in voldoende mate rekening met het groeiend aantal leerlingen vanuit onze gemeente en welke rol ziet het college hierin voor zichzelf weggelegd?

Vraag 2
Is het college van mening dat de huidige middelbare scholen goed bereikbaar zijn voor leerlingen uit de gehele gemeente? In hoeverre wordt dit meegenomen bij de plannen voor een nieuwe middelbare school (Hocras locatie)?