Wel of geen sociale woningen boven IKC De Meerstroom?

De ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum in Muiderberg gaat de voorbereidingsfase in. Er komt nieuwbouw en het bestemmingsplan moet hiervoor gewijzigd worden. Deze plek is bij uitstek geschikt om (ook) sociale en betaalbare vrije sectorhuurwoningen te realiseren, tegelijkertijd met het IKC. Wij missen, hopelijk ten onrechte, de input over het oorspronkelijke plan (Cor van de Peppel), om hier senioren huur woningen boven de school te bouwen, gefinancierd door een pensioenfonds. Daarom zullen wij het college hierover de volgende vragen stellen in de aankomende raadsvergadering:

Vraag 1
Wanneer wordt het plan van aanpak door de raad vastgesteld?

Vraag 2
Wordt het oorspronkelijke plan (Cor van de Peppel) uitgevoerd?

Vraag 3
Hoe is de stedenbouwkundige opzet? Wanneer stelt de raad deze opzet vast?

Vraag 4
Hoeveel woningen komen er boven de school?

Vraag 5
Wie bepaalt de keuze van de architect? En wanneer stelt de raad dit vast?

Vraag 6
Komt er een openbare prijsvraag voor de vrijkomende locaties?

Vraag 7
Wordt dezelfde procedure gevolgd voor de seniorenwoningen op het terrein van de huidige Vinkenbaan school en op het terrein van de huidige Oranje Nassauschool?