GDP: Zet voormalig AZC Crailo in voor Oekraïense vluchtelingen

Kort geleden is de wereld opgeschrikt door de wrede oorlogssituatie in Oekraïne, nadat Rusland het land was binnen gevallen. Inmiddels komt er een vluchtelingenstroom op gang en wordt er van onze (veiligheids)regio verwacht dat er minimaal 1.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Onze fractie heeft zich ervan vergewist dat de zes oude opstallen op het Crailo terrein, die tot eind 2016 dienst deden als asielzoekerscentrum, nog volledig intact zijn. Ook is er nog de beschikking over gas, water en licht. Het betreft een  grote locatie voor enkele honderden vluchtelingen, die relatief snel gereed te maken is.

Daarom zullen wij het college tijdens de aankomende raadsvergadering vragen of deze locatie in beeld is en of het college onze gedachte volgt dat dit een snelle oplossing kan bieden voor de opvang van de vele vluchtelingen die worden verwacht. Ook al zal dit de nodige consequenties hebben voor het woningbouwproject op Crailo.

Daarnaast dienen wij een motie van de PvdA mede in, waarmee wordt beoogd om Oekraïense vluchtelingen de broodnodige opvang, hulp en ondersteuning te bieden.