Vragen over Russisch gas contract in Gooise Meren

Ook vanuit Goois Democratisch Platform zijn er grote zorgen over de situatie in Oekraïne. Wij leven mee met alle mensen die nu door dit oorlogsgeweld van Rusland getroffen worden.

Bij het lezen van deze petitie op Change.org viel het ons op dat Gooise Meren als een van de gemeenten genoemd wordt, die een contract zouden hebben met het Russische staatsbedrijf Gazprom voor de levering van aardgas. Met de petitie worden gemeenten opgeroepen om dat contract op te zeggen, zodat zij i.h.k.v. de verwerpelijke oorlog in Oekraïne niet “indirect de oorlogskas van Rusland spekken”.

Wij steunen deze gedachte en hebben hierover daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld. Wij willen o.a. weten of het klopt dat Gooise Meren een leveringscontract met Gazprom heeft, wat dit inhoudt en of het vroegtijdig beëindigd kan worden. Ook willen wij weten of het wat het college betreft nog wel wenselijk is om deze afname te continueren en of een eventuele handelsboycot gevolgen kan hebben voor de afspraken met Gazprom en mogelijke andere Russische bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt.

Lees hier alle vragen. Wij hopen op een spoedige beantwoording.

Update: de vragen zijn inmiddels beantwoord.