Schriftelijke vragen over brandveiligheid parkeergarages, opruimen omgewaaide bomen en het fiets- en wandelpad langs de Vecht

Ook tijdens de verkiezingscampagne blijft onze fractie alert en kritisch. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college over de volgende onderwerpen:

Brandveiligheid parkeergarages
Uit een rapportage van het Instituut Fysieke Veiligheid blijkt dat het parkeren van elektrisch aangedreven auto’s in parkeergarages bij brand een ernstig risico kan vormen, omdat die daar niet op ontworpen/ingesteld zijn. Daarom willen wij weten in hoeverre dit betrekking heeft op parkeergarages in Gooise Meren en wat het college hiermee doet. De vragen lees je hier.

Opruimen omgewaaide bomen
Met de recente stormen zijn er naar schatting zo’n 60 bomen omgewaaid in Gooise Meren. Hout is een kostbaar product. Het lijkt erop dat de gemeente ervoor kiest om het meeste hout te laten verwerken voor de biomassa industrie, terwijl het bijvoorbeeld ook hergebruikt kan worden voor maatschappelijke doeleinden. Wij willen daarom o.a. weten welke keuzes worden gemaakt en wat het financiële plaatje hierachter is. De vragen lees je hier.

Fiets- wandelpad langs de Vecht
Van oudsher was de Weesperstraat de straat die van het centrum van Muiden naar Weesp liep. Langs het sluisje van Koppen kwam men op de Korte Weesperbinnenweg. Een B-weg, toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto’s met geringe asbreedte. Dit is in de huidige situatie niet meer mogelijk. Medio 2021 werd daarom een burgerinitiatief ingediend om de huidige route weer geschikt te maken voor senioren en wandelaars, maar de indiener heeft daarop nooit een inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. De gemeente pretendeert een voorstander te zijn van een inclusieve samenleving, daarom willen wij weten wat de status hiervan is. De vragen lees je hier.