Uitkomst raadsvergadering: Huibert van Eijkenstraat op voorstel van GDP op de politieke agenda, ‘afschuifplan’ de Vonk doorgedrukt en wethouder ziet geen urgentie voor onveilige verkeerssituatie ’t Mouwtje

Hieronder een kort verslag van de raadsvergadering van 16 februari.

Behoud Huibert van Eijkenstraat
Tijdens de op een na laatste raadsvergadering van deze periode is n.a.v. een orde voorstel van onze fractie besloten dat er binnenkort een “thema uur” over de met sloop bedreigde huizen op de Huibert van Eijkenstraat in Naarden wordt georganiseerd, waarvoor alle belanghebbenden en experts zullen worden uitgenodigd. Formeel is een besluit over sloop en nieuwbouw niet aan de raad, maar voorbehouden aan het college. Daarom zijn wij blij dat we dit onderwerp naar de raad hebben kunnen halen, in een ultieme poging om dit stukje cultuurhistorie in Naarden voor de toekomst te bewaren. Na de behandeling op de politieke avond, komt dan ook weer de door ons opgestelde motie op tafel.

Afschuifplan ‘de Vonk’
Tijdens de raadsvergadering heeft er ook besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van gebouw ‘de Vonk’ in Bussum. De coalitiepartijen, die hiermee na vier jaar stil zitten op de valreep nog even een verkiezingsbelofte wilden inlossen, hebben alles op alles gezet om een plan door te drukken waarbij de renovatie van dit verloederde gemeentelijke pand in de schoenen van een ondernemer wordt geschoven (in ruil voor 25 jaar ‘gratis huur’). Een weinig concreet plan en een wat ons betreft onwenselijke constructie die veel risico’s in zich draagt. Daarom hebben wij nog met een motie geprobeerd om eerst alternatieven te onderzoeken en inwoners/ondernemers hier beter bij te betrekken. De motie heeft het helaas niet gehaald.

Onveilige verkeerssituatie ’t Mouwtje
In het vragenhalfuur heeft onze fractie vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie op de Huizerweg, bij kinderdagverblijf ’t Mouwtje in Bussum. Dit onderwerp speelt al sinds 2016 en er is ook vanuit de politiek meermaals aandacht voor gevraagd. De wethouder erkent weliswaar de verkeersonveilige situatie, maar ziet blijkens zijn antwoorden niet de urgentie om hier daadkrachtiger in te handelen. Hij wil “eventuele oplossingen in een breder pakket te zijner tijd aan de raad voorleggen, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma mobiliteit”. Onbegrijpelijk, want daarmee duurt deze situatie nog langer voort met het risico dat er ongelukken met kinderen gebeuren. En dat terwijl er ook vanuit de kinderopvangorganisatie (SKBNM) meerdere oplossingen (zoals instellen blauwe zone) en ook een financiële bijdrage zijn aangedragen. Wij zullen dit dossier kritisch blijven volgen en waar mogelijk alsnog aansturen op een snelle interventie.

Tijdens de raadsvergadering is ook gesproken en besloten over diverse andere onderwerpen, zoals openbaar onderwijs in Muiden, bestemmingsplan Naarderbos, wet inburgering, actieplan ‘iedereen doet mee’, natuurboulevard Muiden, parkeergarage de Olmen, nota risicomanagement en werkvoorzieningsschap Tomin. Onze fractie heeft hiermee ingestemd.