Besluit over toekomst ‘de Vonk’ aanstaande

Woensdagavond bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel m.b.t. de toekomst van gebouw de Vonk in Bussum. Dit pand is in gemeentebezit en is na jaren van achterstallig onderhoud inmiddels een bouwval. Het oorspronkelijke plan om het pand zelf te renoveren en daarna te verhuren, is te duur. Daarom wil het college het pand nu door een ondernemer laten opknappen, die het pand in ruil daarvoor 25 jaar “gratis” kan gebruiken.

Uit reacties van inwoners en de ondernemersvereniging blijkt dat er heel verschillend gedacht wordt over de toekomst van de Vonk. Dit wordt ook zichtbaar in de door ons gehouden peiling. Van de 200 deelnemers wil 36% het pand behouden. Daartegenover staat een meerderheid van 58% die meer in sloop ziet, waarvan 23% de gevel wil behouden, 17% volledig nieuw wil bouwen en 18% liever de openbare ruimte wil vergroten. Van alle mensen zegt 6% het nog niet te weten.

Daarnaast ziet precies 50% niets in de door de wethouder voorgestelde constructie, waarbij een ondernemer opdraait voor de renovatie. Zij vinden dat dit een verantwoordelijkheid is van de gemeente (29%) en zijn bang dat dit alleen maar tot discussies gaat leiden (21%). 44% ziet het wel zitten om dit bij een ondernemer neer te leggen (in ruil voor gratis huur) en 6% weet het nog niet. Tot slot vindt eveneens precies 50% dat de gemeente het pand moet verkopen, tegenover 41% die het in bezit wil houden. De rest (9%)weet het nog niet.

Wij zien hierin bevestiging van ons standpunt dat zorgvuldigheid en draagvlak hier voorrang moeten krijgen. Maar het lijkt erop dat de coalitie alles op alles zet om nog vóór de verkiezingen tot besluitvorming te komen, om een verkiezingsbelofte in te kunnen lossen. Nu echter sprake is van een nieuwe situatie, omdat de oorspronkelijk beoogde constructie (renovatie/verhuur) niet haalbaar is, moeten wat ons betreft ook alternatieven onderzocht worden. Daarnaast moeten bewoners en ondernemers veel beter betrokken worden bij de planvorming. Daarom handhaven wij onze motie en zullen die in stemming brengen.

Lees in dit artikel meer over dit onderwerp en de ‘meningsvormende behandeling’ van twee weken geleden (login vereist).