Vragen over onveilige verkeerssituatie bij KDV ‘t Mouwtje (Bussum)

Al enkele jaren geleden bereikten ons signalen dat de verkeerssituatie bij KDV ’t Mouwtje aan de Huizerweg in Bussum onveilig is. In de ochtend en middag spelen zich daar dikwijls chaotische taferelen af met in- en uitparkerende auto’s die de drukke Huizerweg op en af moeten, waarbij ze ook nog op het drukke fietspad moeten letten. De kinderen en hun ouders moeten zich te voet een weg vinden van en naar de crèche en het is wachten op een ongeluk. De onveilige situatie wordt desgevraagd bevestigd door SKBNM.

Wij hebben hier de afgelopen tijd op meerdere manieren aandacht voor gevraagd en de PvdA stelde er art. 33 vragen over. Toch lijkt er tot op heden weinig verbetering te zijn, reden voor een bezorgde inwoner om ons hierover opnieuw te benaderen. Zij geeft aan dat het contact met de gemeente zeer moeizaam verloopt en ziet geen progressie. De problemen zouden worden afgeschoven op de SKBNM. Wij hebben hierover daarom de volgende vragen, die wij in de raadsvergadering van 16 februari aan de wethouder zullen stellen.

  1. Erkent de wethouder (nog steeds) dat er sprake is van een onveilige situatie waar iets aan gedaan moet worden?
  2. Welke acties zijn tot op heden ondernomen om tot een veiligere situatie te komen?
  3. Waarom duurt het zo lang, voordat er concreet iets gebeurt?
  4. Waarom is het voor inwoners zo moeilijk om contact te krijgen met de gemeente?