Flitsbezorging: uitkomst of ongewenste ontwikkeling?

Flitsbezorging is een relatief nieuwe trend in online shopping. Flitskoeriers van o.a. Gorillas, Zapp, Flink en Getir zijn in diverse steden binnen één jaar een vast onderdeel van het straatbeeld geworden. Onder andere in Amsterdam, Haarlem en Hilversum zetten deze miljardenbedrijven snel voet aan de grond en naar verluidt is het een kwestie van tijd voordat ook kleinere dorpen en steden volgen. Daarbij wordt Bussum expliciet genoemd door bezorgdienst Flink.

Aanbieders beloven 24/7 binnen tien minuten de bestelde producten op de fiets of scooter af te leveren. Dat klinkt heel mooi en daar is vast een markt voor, maar in de praktijk kan dat ook negatieve effecten hebben. Bezorgers halen de producten op bij lokale ‘darkstores’, dit zijn afgeplakte winkelpanden die dienst doen als een soort magazijn waar het winkelend publiek niet welkom is. Behalve impact op het straatbeeld en het winkelbestand kan de bevoorrading door vrachtwagens en het ophalen van de boodschappen door de koeriers op e-bikes/scooters voor drukte en verkeershinder zorgen. Om deze reden heeft de gemeente Amsterdam inmiddels aan de noodrem getrokken en staat het komende jaar geen nieuwe ‘darkstores’ meer toe.

Goois Democratisch Platform vindt het belangrijk dat Gooise Meren niet achter de feiten aan loopt, maar lering trekt uit ervaringen van andere gemeenten. Voorkomen is beter dan genezen en door tijdig in gesprek te gaan met marktpartijen, kan de gemeente ervoor zorgen dat deze nieuwe dienstverlening op een geschikte en veilige manier een plek krijg. Het college zou hierin dus een pro-actieve houding moeten aannemen en zo mogelijk ook omwonenden bij moeten betrekken. Daarom zullen wij tijdens de raadsvergadering van 16 februari de volgende vragen aan het college stellen:

  1. Is het college op de hoogte van de snelle opkomst van ‘flitsbezorging’?
  2. Zijn er bij het college signalen bekend dat dergelijke bedrijven zich binnen de gemeente willen gaan vestigen?
  3. Gaat het college pro-actief het gesprek aan met aanbieders van ‘flitsbezorging’?
  4. “Wat is de mening van het college tav deze ontwikkeling in de gemeente . Voorziet het college potentiële nadelige effecten van ‘flitsbezorging’ en ‘darkstores’, o.a. ten aanzien van een aantrekkelijk winkelbestand, geluidsoverlast en verkeersveiligheid? Zo ja, wat doet de gemeente eraan om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  5. Op welke wijze wil de gemeente bewoners betrekken, als een specifieke locatie in beeld is?
  6. In hoeverre is het mogelijk om ‘darkstores’ te vestigen in bestaande panden die bestemd zijn voor detailhandel?