Vragen over stikstofrechten bij compensatie voor grote bouwprojecten

Overheden maken regelmatig gebruik van stikstofrechten van gesloten of gestopte bedrijven om bouwprojecten te laten doorgaan. Dat leidt ertoe dat de natuur achteruitgaat, en vermoedelijk is het ook niet toegestaan, zeggen deskundigen tegen NRC.

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat er jarenlang te weinig was gedaan om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. De vergunningverlening van duizenden bouwprojecten van provincies, gemeenten en het Rijk kwam hierdoor abrupt stil te liggen.

Om bouwprojecten toch toe te staan, moeten overheden elders stikstofuitstoot terugdringen. Maar soms wordt daar volgens NRC dus wel heel creatief mee omgegaan. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat er jarenlang te weinig was gedaan om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. Sindsdien mag er netto geen toename van stikstof zijn. Compensatie van uitstoot met verkregen ‘opbrengsten’ van voor de datum van uitspraak is (zeer waarschijnlijk) niet toegestaan.

Wij hebben het college een reeks vragen gesteld, om te achterhalen in hoeverre dit ook in Gooise Meren speelt.