GDP Motie invoering Burgerinitiatief/Burgeragendering aangenomen

Vanavond is onze motie voor de invoering van een Verordening Burgerinitiatief/Burgeragendering AANGENOMEN! Alleen de Christenunie stemde tegen. Zo kunnen inwoners meer invloed krijgen op de politieke agenda en makkelijker met eigen initiatieven komen! Mooi resultaat!!

Wat er precies in de motie staat, kan je hier lezen.