GDP komt met motie over toekomst gebouw de Vonk

Op 26 januari bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel m.b.t. de toekomst van gebouw de Vonk in Bussum. Dit pand is in gemeentebezit en is na jaren van achterstallig onderhoud inmiddels een bouwval. Het oorspronkelijke plan om het pand zelf te renoveren en daarna te verhuren, is te duur. Daarom wil het college het pand nu door een ondernemer laten opknappen, die het pand in ruil daarvoor 25 jaar “gratis” kan gebruiken.

Onze fractie heeft hier de nodige bedenkingen bij. Ook uit de voorlopige uitkomst van een peiling op ons platform blijkt dat hierover door bewoners en ondernemers heel verschillend gedacht wordt. Een meerderheid van 58% is voor sloop, met een uiteenlopende mening over wat er dan voor in de plaats moet komen. Dat kan ook openbare ruimte en terras zijn. 35% wil het pand wel behouden en renoveren. Verder vindt 52% de voorgestelde concessie constructie ongewenst, omdat de gemeente dit probleem niet mag afschuiven en dit op den duur alleen maar discussies gaat opleveren. 43% ziet er wel een win-win situatie in. Tot slot wil 48% dat de gemeente het pand verkoopt, tegen 42% die het wel in bezit wil houden. Er lijkt onder de deelnemers aan deze peiling in elk geval geen meerderheid te zijn voor het college voorstel. Ook de ondernemersvereniging heeft laten weten niets te zien in dit scenario.

Het lijkt erop dat de coalitie alles op alles zet om nog vóór de verkiezingen tot besluitvorming te komen, omdat dit een verkiezingsbelofte was. Wij staan echter voor zorgvuldigheid en plannen met draagvlak. Nu sprake is van een nieuwe situatie, omdat de oorspronkelijk beoogde constructie (renovatie/verhuur) niet haalbaar is, moeten ook alternatieven onderzocht worden. Daarnaast moeten bewoners en ondernemers veel beter betrokken worden bij de planvorming. Daarom zullen wij een motie indienen. Onze mondelinge bijdrage in de raad lees je hier.