Staat Gemeente Gooise Meren er financieel werkelijk zo goed voor? Een reactie o.b.v. de feiten.

Recentelijk heeft raadslid Hugo Bellaart (VVD) op sociale media het bericht doen rondgaan dat het huidige College (VVD, D’66, Hart voor BNM en Groen Links) een uitstekend rapportcijfer heeft gekregen voor de financiën van Gooise Meren in 2020. Raadslid Hermsen (D’66) was er als de kippen bij om te melden dat ‘hun’ wethouder Hendriks (en tevens lijsttrekker D’66) Financiën in portefeuille heeft. Bij het bericht werd medegedeeld dat “andere partijen zeggen dat het niet goed gaat financieel”, terwijl men het zelf doet voorkomen alsof de zon volop schijnt.

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten. Hiervoor gebruiken we onder andere de perspectiefnota 2022-2025 van wethouder Hendriks (Financiën), welke hij namens het College in 2021 heeft aangeleverd bij de Raad.

In deze nota schrijft de wethouder “we constateren een dalende tendens”. En dat klopt. Hij geeft ook aan dat er geen ruimte meer is voor ambities. De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zullen slechts beperkt een mogelijke verbetering kunnen geven in de komende jaren. In de periode 2018-2020 is de solvabiliteitsratio van 25% naar 21% teruggelopen, de weerstandsratio van 8 naar 4 en de algemene reserves van € 48 miljoen naar € 29 miljoen. Vrij vertaald: jaarlijkse tekorten zijn (onder andere) betaald uit de spaarrekening van de inwoners. Voor 2025 staat een solvabiliteitsratio van 11% genoteerd, een schuldquote van 145% (60% in 2020) en een weerstandsratio van 2,56.

De weerstandsratio wordt dus door het College verwacht te dalen met 70% van 2018 naar 2025 en de solvabiliteit met bijna 60%. De schuldquota zal meer dan verdubbelen. Slecht nieuws dus voor de financiën van Gooise Meren de komende jaren. Op basis van de BDO rekenmethode krijgt dit financieel beleid in deze nota een rapportcijfer van een 8 in 2020, maar dat rapportcijfer is slechts een schamele 4,9 in 2025. Een dikke onvoldoende dus. Dan mogen de heer Bellaart en mevrouw Hermsen schermen met een momentopname (2020), maar werkelijk essentieel is de trend (2018-2025). En die is helaas negatief, sterk negatief en zal ongetwijfeld gaan leiden tot volledig opsouperen van de reserves en het verhogen van de gemeentelijke belastingen in de jaren daarna..

Deze zogenaamde kengetallen en het rapportcijfer hadden nog slechter kunnen zijn. Naast de nodige administratieve creativiteit, verkoopt het college namelijk het tafelzilver. In dezelfde perspectiefnota staat “Vaart maken met verkopen van bezittingen gemeente en grondbezit die we nog hebben en waar bewoners tegen sputteren”. Bewoners sputteren… Dat u maar moge weten hoe dit college van VVD, D’66, Hart voor BNM en Groen Links en in het bijzonder wethouder Hendriks (Burgerparticipatie en Financiën…) denkt over de inwoners van Gooise Meren en hoe met hen om te gaan..

Dat kan anders! Stem GDP op 16 maart!