Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg