Uitkomst peiling: nagenoeg iedereen wil papierinzameling terug naar verenigingen

Voorheen werd het oud papier ingezameld door diverse verenigingen, om wat extra inkomsten te genereren. Sinds dit jaar heeft de GAD dat ondanks verzet bij de verenigingen naar zichzelf toegetrokken, om een eigen begrotingsgat te dichten. Uit onze laatste peiling blijkt dat maar liefst 94 % van de 417 deelnemers het daar niet mee eens is en vindt dat de papierinzameling terug moet naar de verenigingen. Slechts 3% (14 mensen) vindt dat dit bij de GAD hoort en het dus terecht is dat zij dit hebben overgenomen. Nog eens 3% (13 mensen) maakt het niet zoveel uit.

Omdat uit navraag bij de GAD blijkt dat verenigingen wel nog zelf papier mogen inzamelen mits zij dat zelf organiseren en hiervoor niet de blauwe kliko wordt gebruikt, hebben wij ook gevraagd of inwoners bereid zijn om mee te werken aan een aangepaste inzameling door verenigingen die daarvoor open staan. Maar liefst 86% (275 mensen) zegt daar toe bereid te zijn. Ā Daarvan wil 50% wel dat de verenigingen het oud papier bij hun thuis ophalen, 36% wil daar ook wel een stukje voor rijden. 9% weet het nog niet en 6% geeft het liever mee aan de GAD.

Uit deze peiling en de reacties daarop blijkt dat inwoners het een grof schandaal vinden dat deze inkomstenbron is weggehaald bij de verenigingen. Wij gaan er de komende periode graag werk van maken om dat terug te draaien, of als dat niet lukt om te bezien of er een alternatieve inzameling mogelijk is! Daarvoor is het wel belangrijk dat wij bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voldoende stemmen halen. Stem daarom 16 maart Goois Democratisch Platform!