Opnieuw ophef over woningbouwplan

Opnieuw voelen inwoners zich niet serieus genomen bij een grootschalige woningbouwontwikkeling in hun directe leefomgeving. Dit keer gaat dat om de locatie Verlosserkerk Bussum. Mensen herkennen hun inbreng niet terug in de plannen, vragen zich af of dit in de omgeving past en vinden het proces rommelig verlopen.

Goois Democratisch Platform heeft geopperd om – zodra dat weer kan – een nieuwe bijeenkomst te organiseren op locatie, zodat belangstellenden daadwerkelijk gehoord worden en a.d.h.v. een maquette beter kunnen zien wat de bedoeling is. De rest van de raad vond dat niet nodig.
Wij zullen ons ervoor inzetten om de ontwikkeling beter te laten aansluiten bij de wensen vanuit de omgeving, waarbij de inzet is om vooral te richten op seniorenwoningen, waarvan de helft sociaal en de helft middelduur.
Hieronder het krantenartikel uit de Gooi & Eemlander d.d. 15 januari 2022.