Nieuwe vragen over verwijsindex risicojongeren

Een aantal weken geleden heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de manier waarop de gemeente omgaat met registraties in de ‘Verwijskindex Risicojongeren’. Diverse (landelijke) organisaties in de jeugdzorg uitten daar recent zorgen en kritiek op. Je leest daar meer over in dit eerdere nieuwsbericht.

De vragen zijn inmiddels beantwoord, maar roepen ook weer nieuwe vragen op. Daarom hebben wij opnieuw art. vragen ingediend, die zijn hier terug te lezen. Wij hopen dat de vragen snel beantwoord worden.