College stemt in met kolossaal gedrocht middenin beschermde natuur

Waar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE) een simpele markies in ’t Spiegel nog afkeurt, wordt bij een afzichtelijk plan voor de ontwikkeling van een woontoren aan de Driftweg in Naarden met een pennenstreek zomaar een groene krul gezet. Waarom wijkt het college in dit geval níet af van zo’n advies van de CRKE, maar bijv. wel v.w.b. de locatie van de poffertjeskraam vóór het gemeentehuis.

En hoe is het mogelijk dat omwonenden bij zo’n ingrijpende verandering in hun buurt opnieuw totaal niet zijn betrokken; ook als dit binnen het bestemmingsplan mogelijk zou zijn. Iets waar wij overigens nog niet van overtuigd zijn en ons nader in zullen verdiepen. Want dit is zo nooit bedoeld; uit de geschiedenis van het bestemmingsplan is voor iedereen duidelijk dat gedacht is aan een landhuis van maximaal 2.000 m3 (en een bijpassende goothoogte van 6,5 meter). Bovendien is de gemeente er ook voor de bescherming en het behoud van natuur en landschappelijke waarden en dat lijkt hiermee nadrukkelijk in contrast te staan.

Wij stelden al meermaals schriftelijke art. 33 vragen over dit plan aan het college, maar dat is vooralsnog dus tevergeefs geweest. Wij zullen deze ontwikkeling zeer kritisch blijven volgen en de bouw van een in de omgeving onverenigbare woontoren zo mogelijk alsnog proberen te voorkomen. Ook na de verkiezingen van 16 maart! Hier is immers alleen de projectontwikkelaar bij gebaat, en een gemeente die bouwen, bouwen, bouwen als hoogste prioriteit stelt en omwonenden en hun redelijke belangen wederom volledig negeert.

Lees voor meer informatie ook dit artikel.