College erkent gebrek aan brandweervrijwilligers

Ons bereiken signalen dat het in Muiden, maar ook in andere kernen, steeds lastiger is om voldoende brandweer vrijwilligers aan te trekken. Daardoor kan de dienstverlening (en de veiligheid) onder druk komen te staan. Een  belangrijke reden zou zijn dat vrijwilligers geen betaalbare woning meer kunnen vinden in de betreffende woonkernen. Dit probleem kan groter worden bij de aangekondigde hervormingen bij de brandweer.

Wij stelden het college hierover schriftelijke vragen, die helaas pas na een half jaar beantwoord zijn. In de beantwoording erkent het college het probleem. Men is druk doende met de werving van nieuwe vrijwilligers, maar dat valt niet mee. Daarom wordt er ook gekeken naar manieren om het huisvestingsprobleem voor vrijwilligers (deels) weg te nemen. Wij zullen dit vanuit de fractie met belangstelling blijven volgen.