[Persbericht] Kandidatenlijst GDP weerspiegelt de wens tot echte verandering

Het Goois Democratisch Platform heeft in haar Algemene Leden Vergadering van 16 december een zeer sterke en diverse kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het Goois Democratisch Platform is een relatief nieuwe partij, die bij de aankomende verkiezingen pas vier jaar bestaat. Desondanks is er een sterke en brede partij ontstaan, die duidelijk weerklank vindt bij de inwoners. De nieuwe kandidatenlijst reflecteert dat. Op de lijst staan 24 uitstekende kandidaten uit zowel Bussum, Naarden, Muiden als Muiderberg. De lijst is bovendien evenwichtig in aantallen mannen en vrouwen, ervaren en minder ervaren in de politiek en oudere en jongere kandidaten.

Het Bestuur is verheugd dat de partij blijkbaar zoveel aantrekkingskracht heeft ontwikkeld dat er zich verschillende kandidaten hebben gemeld met een uitstekende politieke ervaring, sommige daarvan zijn afkomstig van andere partijen. Stuk voor stuk kandidaten die het tijd vinden voor een andere politiek, gekenmerkt door veel meer betrokkenheid van en inspraak door de bewoners. Dat is dan ook de inzet van de verkiezingen, die het GDP ingaat met de leus: “Het kán ook anders!”

Tot lijsttrekker is uitgeroepen Jelmer Kruijt, de huidige fractievoorzitter en oprichter van de partij. De heer Kruijt heeft in de afgelopen vier jaar samen met de fractie gestreden voor een transparanter beleid, waarin de inwoners veel meer betrokken worden in de besluitvorming. Vanuit de oppositie zijn tal van moties en amendementen ingediend om dat te bereiken. Het Bestuur verwacht dan ook dat de inwoners van Gooise Meren bij de aankomende verkiezingen die inzet van de fractie zullen belonen.

Naast Jelmer Kruijt wil ook Erik Pieter Vlaanderen zijn werk in de raad graag voortzetten. Nieuw in de top 4 zijn Vera van Etten en Claudia Weemhoff. Zij hebben beide uitstekende eerdere ervaring in de politiek, die zij nu voor het GDP in willen zetten. Lijstduwer is huidige raadslid Jan Kwekkeboom.

Klik hier voor de volledige kandidatenlijst.

Foto is ‘corona proof’ genomen