GDP wil einddatum aan uitbreiding formatie B&W

Het college stelt voor om het dienstverband van wethouders Luijten en Boudewijnse met in totaal 0,3 FTE uit te breiden i.v.m. het vroegtijdige vertrek van wethouder Eijbersen. Zo kunnen zij het extra werk opvangen, is de gedachte.

Goois Democratisch Platform zal tijdens de raadsvergadering van 15 december een amendement indienen, om hier een einddatum aan te koppelen (t.w. 15 maart 2022). Daar hebben wij twee redenen voor:

1) Het is aannemelijk dat er in de periode tussen de verkiezingen en de installatie van een nieuw college minder werk zal zijn, omdat er dan geen college uitvoeringsprogramma meer ligt en er doorgaans geen grote dossiers naar de raad gaan. Daarom is er geen directe noodzaak om de formatie ook na de verkiezingen uit te breiden.

2) Wachtgeld wordt berekend o.b.v. de laatst genoten bezoldiging, wat ertoe zou leiden dat het totale potentiƫle wachtgeld met een kleine 60.000 Euro toeneemt. Het lijkt ons logischer om bij het wachtgeld uit te gaan van de bezoldiging zoals die in het overgrote gedeelte van de aanstellingsperiode van kracht was.

Het amendement zal vermoedelijk nog dezelfde avond in stemming worden gebracht.

UPDATE: Het amendement is verworpen. Alleen GDP en PvdA stemden voor.