Meerderheid wil meer handhaving op maximaal toegestane snelheid

Uit een recente poll van Goois Democratisch Platform blijkt dat een meerderheid van 59% wil dat er meer gecontroleerd wordt op de maximaal toegestane snelheid op de doorgaande wegen. 36% Vindt dat niet nodig en 5% weet het niet. Er deden in totaal 61 inwoners mee aan deze poll.

Handhaving op snelheid binnen de bebouwde kom staat al jaren op een laag pitje. Onze fractie heeft hiervoor daarom al meerdere keren aandacht gevraagd bij de burgemeester en de politie. Tot nu toe tevergeefs, maar wij zullen ons – mede gelet op de uitkomst van deze peiling – hiervoor krachtig blijven inzetten.