Was verkoopprocedure Jan ter Gouwweg juridisch wel juist?

Er is deze week een gerechtelijke uitspraak geweest inzake de verkoop van schaarse bouwgrond door gemeenten. Die komt er kort gezegd op neer dat als een gemeente een stuk schaarse bouwgrond wil verkopen, dit moet gebeuren door middel van een transparante procedure, waarbij alle eventuele gegadigden een gelijke kans moeten krijgen om de grond te verwerven.

Onze fractie heeft hierover aan het college vragen gesteld, want in hoeverre was de verkoopprocedure van de grond op de Jan ter Gouwweg in lijn met deze uitspraak? Met andere woorden, hebben andere partijen in deze casus een gelijke kans gekregen om de grond te verwerven? En indien dat niet het geval is, kan dat nog consequenties hebben, aangezien de transactie nog niet volledig is afgerond? Ook zijn wij benieuwd of deze uitspraak consequenties heeft voor andere (toekomstige) vastgoedprojecten in Gooise Meren. Hoe gaat het college daarmee om?

Goois Democratisch Platform voelde het college al drie keer eerder aan de tand over de gevolgde verkoopprocedure. In antwoord op schriftelijke vragen gaf het college toen aan dat het juridisch niet voorgeschreven is om grond aan meerdere partijen aan te bieden. Op basis van deze uitspraak valt te concluderen dat die interpretatie onjuist was.