Art. 33 vragen over verkeersveiligheid Ceintuurbaan Bussum

Onze fractie bereikte het signaal dat er door bezorgde bewoners een petitie is gestart i.v.m. de hoge snelheden op de Ceintuurbaan in Bussum, die tot verkeersonveilige situaties leiden. De petitie is inmiddels al meer dan 300 keer ondertekend. Het is niet de eerste keer dat dit door bewoners wordt aangekaart en wij hebben er ook al vaker aandacht voor gevraagd. Onze fractie heeft over de petitie en het artikel hierover in BussumsNieuws daarom vragen gesteld aan het college.

Zo willen wij weten of het klopt het dat gemiddeld 15% van de automobilisten zich niet aan de voorgeschreven maximum snelheid op de Ceintuurbaan houdt, de gemiddelde snelheid in de avonduren boven de 70 km/uur ligt en er snelheden gemeten zijn van >100 km/uur. Ook vragen wij ons af hoe zich dat verhoudt tot andere doorgaande wegen in onze gemeente, zoals de Brediusweg en de Huizerweg.

Indien de cijfers kloppen, willen wij tevens weten of het college erkent dat deze weg blijkbaar teveel uitnodigt om hard te rijden en wat de gemeente daar in termen van handhaving en weginrichting aan kan en wil doen. Wij willen dat weten, temeer een ambtenaar zou hebben aangegeven dat de gemeente geen problemen ziet en bezorgde inwoners zich v.w.b. de handhaving maar bij het OM moeten melden.

De initiatiefnemer van deze petitie geeft verder aan dat de communicatie met de gemeente zeer moeizaam verloopt: “Er wordt nauwelijks gereageerd op mail of soms duurt dat maanden. Echt eindeloos.” En “We hebben een aantal afspraken met wethouder Nico Schimmel gemaakt en ik zou een geluidsrapport krijgen; dat heb ik uiteindelijk vier maanden later pas gekregen.” Wij willen weten of het college zich hierin herkent en wat er aan gedaan zal worden om de communicatie te verbeteren.