Uitkomst peiling: 81% wil veiligere oversteek Brinklaan met Nassaulaan/Havenstraat

In 2017 heeft er een herinrichting plaats gevonden van de kruising van de Brinklaan met de Nassaulaan/Havenstaat. Dit is middenin het winkelgebied in het centrum van Bussum, waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd (vracht)verkeer hun weg moeten vinden. Hierover was destijds veel te doen en het is na een aantal jaren goed om te evalueren of de maatregelen indertijd hebben geleid tot een veiligere oversteek.

Daarom vroegen wij in onze poll of inwoners de situatie acceptabel vinden, of dat zij van mening zijn dat er alsnog aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de verkeerssituatie veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een zebrapad, knipperlichten, drempels, een verbod voor gemotoriseerd verkeer op zaterdag, of anderszins. De uitkomst van deze peiling is overtuigend: liefst 81% (161 van de 199 respondenten) vinden dat er alsnog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de oversteek veiliger te maken.

Wij zullen deze uitkomst meenemen richting de verkiezingen en ons ervoor inzetten dat de verkeerssituatie veiliger wordt gemaakt.