Burgemeester zegt toe in overleg te treden over vuurwerkverbod in Gooise Meren

Goois Democratisch Platform maakt zich al jaren druk om de problemen die consumentenvuurwerk jaarlijks met zich meebrengt. Denk daarbij aan ernstig letsel, gezondheidsklachten, angst en overlast voor mensen en (wilde) dieren, substantiële materiële schade, verstoringen van de openbare orde en bedreigende situaties voor hulpverleners.

Het afsteken van riskant consumentenvuurwerk (knalvuurwerk en pijlen) is inmiddels al bij wet verboden en in de samenleving lijkt een steeds ruimere meerderheid te ontstaan voor een verdere beperking of een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit pleidooi wordt ondersteund door diverse instanties/beroepsverenigingen, alsmede een groot deel van de landelijke én lokale politiek (waaronder Amsterdam en Wijdemeren).

Bij de komende jaarwisseling blijft het bij een vuurwerkvrije zone in de Keverdijk en bij diverse dierenweides. Ook kunnen bewoners van een straat samen een ‘vuurwerkvrije straat’ instellen, een initiatief dat wij van harte ondersteunen. Maar de burgemeester heeft naar aanleiding van een door onze fractie ingediende motie tevens toegezegd om de komende tijd in regionaal verband te gaan onderzoeken of en zo ja op welke wijze een verdere beperking van vuurwerk of een algeheel vuurwerkverbod in ’t Gooi mogelijk is. Ook de verkoop van consumentenvuurwerk zou dan, indien mogelijk, aan banden gelegd moeten worden. In plaats daarvan willen wij wel graag bekijken of er een centrale vuurwerk/laser show georganiseerd kan worden. Dit alles zou dan bij de jaarwisseling 2022/2023 in moeten gaan.

Onze fractie heeft de motie na deze toezegging aangehouden en wij blijven dit onderwerp kritisch volgen.