College in z’n hemd naar de eindstreep

Afgaande op de begroting 2022-2025 piept en kraakt het in de gemeente Gooise Meren en is er geen ruimte meer voor de zo trots aangekondigde ambities van deze coalitie. Het eigen vermogen neemt jaar in jaar uit zienderogen af en het aantal juridische procedures van boze inwoners en ondernemers die zich niet serieus genomen voelen, stapelt zich op. Daarmee wordt de zorgelijke lijn voortgezet, waarover wij ons eerder al kritisch uitlieten.

Er zijn heel wat kunstgrepen nodig, om de begroting in de loop van de komende jaren sluitend te krijgen. Denk daarbij aan bedenkelijke bezuinigingsmaatregelen op (groen)beheer, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, collectieve voorzieningen in het sociaal domein, de instandhouding van ons erfgoed,  herstel van de vlaglocaties vanaf historische gebouwen en de herdenkingsbijeenkomsten 1572-1672. Daarnaast worden, als het aan het college ligt, diverse belastingen verhoogd, zoals parkeerbelasting, toeristenbelasting en leges op het aanvragen van een parkeervergunning voor invaliden. Maar de coalitiepartijen zijn dan wel weer te beroerd om volgend jaar zelf hun verkiezingsposters te plakken (kosten: 9.000 Euro).

Behalve bezuinigen en het verhogen van belastingen, past het college ook administratieve trucs toe om de begroting in een wat zonniger daglicht te stellen. Denk daarbij aan het moment van inboeken van investeringen, het zomaar schrappen van een reservering van 13 miljoen voor onderwijshuisvesting en het ontbreken van een inflatiecorrectie op de meerjarencijfers. En dan nog slaagt het college er niet in om aan de door onszelf opgelegde minimale waarden van de kengetallen te voldoen.

Goois Democratisch Platform zal tijdens de begrotingsbehandeling twee amendementen en drie moties indienen, om dit twijfelachtige college beleid nog enigszins bij te sturen. Maar voor daadkrachtig ingrijpen moeten we op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wachten. Wij zijn er klaar voor.

Hieronder de moties en amendementen: