Vragen over stankoverlast Givaudan

Onze fractie ontvangt signalen dat er onverminderd veel geuroverlast is voor omwonenden van de chemische fabriek Givaudan in Naarden. De geuroverlast lijkt, ondanks de beoogde verkleining van de geurcirkel, bovendien eerder toe dan af te nemen. Bewoners melden de overlast in een speciaal hiervoor ingestelde whatsapp groep, waarin onze fractie inzage heeft gehad. Givaudan lijkt de meldingen echter niet serieus op te pakken. Ook het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst, lijkt niet doeltreffend te zijn in het aanpakken van buitenproportionele overlast.

Met de diverse grootschalige bouwprojecten in de directe omgeving van de fabriek, ligt het voor de hand dat het aantal klachten alleen maar verder gaat toenemen. Onze fractie zal daarom tijdens de raadsvergadering van 6 oktober de volgende vragen aan het college stellen:

Vraag 1
Wat is de status van de verkleining van de geurcirkel?

Vraag 2
Voorziet het college een toename van overlast en klachten na realisatie van de diverse bouwprojecten in de directe omgeving van de fabriek? En hoe wil het college daarmee omgaan?

Vraag 3
Hoe verwacht het college dat deze problematiek van invloed zal zijn op de gezondheid en het leefgenot van de toekomstige bewoners van de Borgronden en het van der Roest terrein?

Vraag 4
Ziet het college een taak voor de gemeente weggelegd om de communicatie tussen partijen (bewoners, Givaudan, omgevingsdienst, gemeente) te verbeteren? Is het in dat kader een idee om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren om de problematiek te bespreken?

Vraag 5
Hoe wil het college de raad op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen op dit gebied?