College ziet geen inhoudelijke rol voor raad en omwonenden bij woningbouwproject Driftweg

In juli heeft onze fractie voor de tweede keer vragen gesteld over plannen voor het bouwen van een groot appartementencomplex op de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder belanghebbenden nog altijd grote zorgen over de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en omringende natuur. Wij hebben daarom o.a. gevraagd op welke wijze de raad, omwonenden en andere stakeholders/belanghebbenden bij dit omvangrijke project worden betrokken.

In de beantwoording geeft het college kort gezegd aan dat alleen aanvragen die inpasbaar zijn in het huidige bestemmingsplan zullen worden gehonoreerd. Dat betreft een college bevoegdheid, waardoor de raad niet in beeld komt in het besluitvormingsproces. Ook geeft het college aan dat burgerparticipatie pas na het verlenen van een omgevingsvergunning hoeft te worden toegepast en wel op het niveau ‘informeren’.

Helaas niet het antwoord waarop wij hadden gehoopt. Wij hebben hierover daarom de volgende aanvullende vragen aan het college gesteld.

Vraag 1
Is het college niet van mening dat het wenselijk is om de raad meer inhoudelijk te betrekken bij woningbouwprojecten van deze omvang, ook al is besluitvorming hierover strikt formeel een college bevoegdheid?

Vraag 2
Is het college niet van mening dat het wenselijk is om omwonenden en evt. andere belanghebbenden meer inhoudelijk te (laten) betrekken bij de planvorming van woningbouwprojecten van deze omvang, dus vóórdat hierover besluitvorming plaatsvindt door de gemeente plaatsvindt en bij voorkeur op een hoger participatieniveau dan ‘informeren’?

Zo ja: waarom heeft de gemeente daar niet krachtiger op aangestuurd bij de projectontwikkelaar?