Moet de natuur weer wijken voor dure villa’s?

Afgelopen weekend heeft onze fractie op uitnodiging van enkele bewoners een kijkje genomen bij de kop Naarderbos. Het college wil medewerking verlenen aan het plan om hier ten koste van de natuur een aantal dure villa’s te laten bouwen. Dat zou dienen als zgn. “compensatie” voor de jachthaven van Naarden i.v.m. het gebruik van hun vaarwater door bewoners van de enige jaren geleden opgeleverde wijk Naardereiland (voorheen gemeente grond).
Maar er zijn bij ons en de omwonenden veel vragen over deze opmerkelijke “deal”, destijds gesloten door D66 wethouder Marcel Adriani. Zo is de raad hierover nooit goed/concreet geïnformeerd en ook de buurt is nauwelijks betrokken geweest. Daarnaast hoort de betreffende grond inmiddels niet meer bij de jachthaven en is deze onlangs opnieuw van eigenaar gewisseld, waardoor feitelijk niet de jachthaven, maar enkele speculanten gecompenseerd (of eigenlijk verrijkt) worden. Ook is er illegale kap gepleegd, waartegen de gemeente niet heeft willen optreden.
Wat ons betreft moet je natuur op deze plek niet willen opofferen voor woningbouw in het dure segment, daar hebben we al genoeg van. En dus is er geen zwaarwegend (algemeen) belang om hiervoor te kiezen. Beter is het om terug te gaan naar de basis, door de situatie en de evt. compensabele schade i.o.m. alle betrokken partijen nader (financieel) te duiden en daarvoor zo nodig ook alternatieven aan te dragen. Dat is geen wanbestuur, zoals het college het doet voorkomen; dat is degelijk, transparant en betrouwbaar bestuur. Waarbij de rol en de positie van de gemeenteraad serieus wordt genomen. De onderliggende contracten bieden daar ook ruimte voor.
Woensdagavond staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.