Gemeente erkent overtreden privacy wetgeving in antwoord op vragen GDP

Onlangs bereikte onze fractie het signaal dat bewonersvereniging Mooi ter Gouw een gepeperde brief heeft ontvangen over hun kritiek op de gang van zaken m.b.t. het woningbouwproject op de Jan ter Gouwweg, die is ondertekend door de advocaat van FH Projectontwikkeling. Deze brief is echter ook bezorgd bij een aantal individuele bewoners, en wel per anonieme mail en in een blanco envelop in de brievenbus. Dit wordt door de betreffende bewoners als zeer intimiderend en bedreigend ervaren. Bovendien vragen zij zich af hoe de projectontwikkelaar aan hun privé gegevens komt.

Uit navraag bij de betreffende advocaat is gebleken dat die zelf niet verantwoordelijk is voor de verzending van de brief naar de betreffende bewoners, maar dat FH Projectontwikkeling dat zelf heeft gedaan. Wij vinden dit een opmerkelijke gang van zaken en vragen ons bovendien af hoe de privé gegevens van inwoners op straat zijn beland. Daarom hebben wij het college hierover op 19 augustus schriftelijke vragen gesteld.

Uit de beantwoording blijkt dat de privé gegevens van deze inwoners, conform ons vermoeden, abusievelijk door de gemeente zijn verstrekt. De gemeente erkent nu dat dat niet had gemogen, omdat de betreffende personen daarvoor helemaal geen toestemming hebben gegeven. Daarmee overtreedt de gemeente dus de geldende privacy wetgeving. Een kwalijke zaak. De gemeente geeft verder in de beantwoording van onze vragen aan dat het nooit de bedoeling is geweest dat deze gegevens gebruikt zouden worden voor het versturen van een dergelijke brief en heeft hierover ook zijn teleurstelling uitgesproken richting de projectontwikkelaar.

Tenslotte stelt de gemeente dat het om de gegevens gaat van in totaal negen bewoners die aanwezig waren bij een participatie bijeenkomst. Uit navraag blijkt inmiddels dat er ook andere bewoners zijn aangeschreven, wij zullen de gemeente daar aanvullende vragen over stellen.

Update: onze aanvullende vragen zijn beantwoord, maar leveren weinig extra inzichten op.