Geen zonnepanelen op Bastion Nieuw Molen

Vanavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad vóór ons amendement gestemd, waarmee Bastion Nieuw Molen wordt geschrapt als ‘zoeklocatie’ voor de plaatsing van zonnepanelen boven de (bestaande) parkeerplaatsen. Dit idee stond aanvankelijk wel opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES), waarover de raad moest besluiten.

Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen zou in onze ogen grote afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting. Daar komt bij dat de Regionale Energie Strategie gericht is op grootschalige opwekking van duurzame energie, terwijl deze locatie daar veel te klein voor is.

Uiteindelijk stemden 17 raadsleden vóór het amendement. Tegen waren de 12 raadsleden van D66, PvdA, Groen Links en CDA. Wij zijn heel blij met deze uitkomst.