Uitslag poll: Meerderheid wil niet méér buitenreclame

Een ruimte meerderheid van 58% van de 154 deelnemers aan onze laatste poll, ziet liever niet nog meer buitenreclame in de openbare ruimte en op rotondes. Het college heeft dit als een van de mogelijkheden aangewezen om het dreigende begrotingstekort te overbruggen.

Tegenstanders van meer buitenreclame voeren aan dat dit ten koste gaat van het groene karakter en voor een verrommeld straatbeeld zorgt. Ook stellen zij dat verkeersdeelnemers afgeleid kunnen raken van al te veel reclame uitingen op straat.

24% van de deelnemers ziet hierin wel een acceptabele oplossing, mits de reclame in beperkte mate en omvang wordt toegepast. 18% vindt het sowieso een prima manier om op deze wijze wat extra inkomsten te genereren.

Goois Democratisch Platform brengt woensdagavond 7 juli een amendement in stemming, waarmee wij mede op basis van de uitkomst van deze poll de voorgenomen uitbreiding van buiten reclame en het adopteren van rotondes willen voorkomen.