VS neemt dwangarbeid Oeigoeren i.t.t. Gooise Meren wél serieus

Nog niet zo lang geleden hadden we het in de raad over de zonnegeluidswal bij Naarderbos. Wij dienden daarbij een motie in die verband hield met veronderstelde dwangarbeid van de Oeigoerse minderheid in China. Wij riepen het college op om bij de aanbesteding een uiterste inspanning te doen om uit te sluiten dat de zonnepanelen die op de geluidswal komen te liggen onder bedenkelijke en mensonterende omstandigheden zijn geproduceerd.

Een meerderheid van de raad stemde tegen deze motie. Dat die motie toch niet zo gek was, blijkt wel uit dit nieuwsbericht, waarin te lezen is dat de Verenigde Staten Chinese zonnepanelen volledig in de ban doen i.v.m. dwangarbeid van Oeigoeren bij de productie hiervan.